Disiplin Kuralları

DAVRANIŞ KURALLARI/DİSİPLİN

Elite Özel'de olumlu bir disiplin ortamı oluşturmak herkesin görevidir. Herkes her zaman nezaket çerçevesinde davranmalıdır. Başkalarının hakları ve düşüncelerine saygı gösterilmelidir.

Öğrencilerin ve velilerin Millî Eğitim Bakanlığının disiplin yönetmeliği hakkında bilgileri olmalıdır; yönetmeliğin bir nüshası dershanenin web sayfasında yayınlanır.

Elite Özel Butik Dershanesi içinde veya dışında, dershane tarafından düzenlenen her türlü etkinlikte dershane kuralları geçerlidir..

 

Öğrencilerimizden beklenilen davranışlar:

Elite Özel’in tüm öğrencilerinin akademik yetenekleri yanında karakterlerini de geliştirmeleri beklenir. Bu doğrultuda, tüm mensuplarının çalışmalarına ve davranışlarına yön vermek üzere, davranış hedefleri belirlenmiştir.

 •   personeline saygı göstermek
 •  Dürüst ve etik davranmak
 •  Öğrenme konusunda proaktif ve dershaneye hazırlıklı olmak
 •  Başkalarının gereksinimlerine saygılı olmak
 •  Zamanı iyi kullanmak
 •  Talimatlara uyarak, bireysel ve grup halinde çalışabilmek
 •  Dershane kurallarına saygılı olmak ve uymak
 •  Çevreye (fiziksel ve sosyal) karşı duyarlı davranmak
 •  Dershane personeline katkıda bulunmak

 

Derslere Devam/Devamsızlık

Öğrenciler ciddî bir hastalıkları olmadıkça veya idare tarafından mazeretli kabul edilmedikçe dershaneye devam etmek zorundadır. Öğrenciler tüm derslere vaktinde gelmelidir.

Bir ders yılı içinde 20 gün veya buna eş 120 saat veya daha fazla mazeretsiz devamsızlığı olan öğrencilere dershaneden uzaklaştırılmaya kadar cezalar verilebilir

Dershaneye gelmeyen öğrenciler, ertesi günün ödevlerini öğrenmek ve eksiklerini tamamlamakla yükümlüdür.

Girilmeyen Derslerden Sorumlu Olmak

Öğrenciler mazeretli olmadıkları halde derslerine girmemişler ise bu derslerde bire bir ders alamazlar. Bu dersleri öğrenmekle kendileri yükümlüdür.

Geç kalma

Zil çaldığı anda öğrenciler sınıfta olmalıdır. Eğer gecikme birinci ders saatinde olmuşsa, öğrenci mazeretsizse ve 10 dakikayı geçmişse, Sorumlu Müdür Yardımcısına gönderilir. İlk dersten sonraki derslerde öğrenci öğretmenden sonra derse alınmamaktadır. Her 30 saatlik devamsızlıktan sonra öğrenci disiplin Kuruluna sevk edilir. Öğrencilerin devamsızlıkları web sitemizden de takip edilebilir.

 

Sigara yasağı

5727 sayılı yasa gereği Elite Özel sınırları dahilinde sigara içmek yasaktır. Elite Özel yöneticileri ve öğretmenleri de öğrencilerimizi zararlı alışkanlıklara karşı korumayı görev bilir.

Diğer kurallar

Aşağıdaki kuralların BÜTÜN öğrenciler için geçerli olduğunu ve dikkatle uyulması gerektiğini hatırlatırız:

 • Öğretmen özellikle izin vermedikçe sınıflara yiyecek ve içecek getirilmesi yasaktır (su hariç).
 • Derslerde çiklet çiğnemek uygunsuz bir davranıştır.
 • Sınıfta cep telefonu titreşimde dahi tutulamaz. Sadece sessiz modda kalabilir.
 • Öğrenciler asansörü kullanamaz.
 • Alkol aldığından şüphelenilen öğrencilere alkol muayenesi yapılabilir. Alkollü dershaneye gelmek dershaneden atılma nedenidir.

Dershaneye ait malzemenin kaybedilmesi veya zarar görmesi

Elite Özel’e ait bir malzemeyi kaybeden veya zarar veren öğrenciler yenisini temin etmekle yükümlüdür.

 

DİSİPLİNE AYKIRI DAVRANIŞLARIN SONUÇLARI

Disiplin Kurulu

Disiplin Kurulu, her yıl seçilen iki üye ve bir başkandan oluşur.

Bir olay, Dershane Rehberlik Servisi’nin görüşü alınarak Müdür Yardımcısı tarafından Disiplin Kuruluna sevk edildiğinde, Kurul Başkanı olaya karışan öğrencilerin ve görgü tanıklarının yazılı ifadesini alır. Kurul, Başkanın çağrısı üzerine toplanır. Kurul üyelerince bu kez öğrencilerin sözlü ifadesine başvurulur. Durum karara bağlanarak Cezalar Disiplin Yönetmeliğine göre uygulanır

Zorunlu etüt cezası

Zorunlu etüt cezası, dersler sonrasında gerçekleştirilir. Zorunlu etüde kalacak öğrenciler, velilerine bunun nedenlerini ve gününü kendileri bildirmekle yükümlüdür. Ödev yapmama gibi durumlarda öğretmenler zorunlu etüt cezası vermeye yetkilidir. Bu tür bir ceza veren öğretmen, öğrenciye zorunlu etüde kalacağını kendisi bildirir ve nedenini açıklar. Öğretmenler zorunlu etüt kâğıdını doldurup Disko sorumlusuna teslim ederler. Zorunlu etüt sırasında TÜM dershane kuralları geçerlidir. Zorunlu etüde geç kalmak veya zorunlu etüde gelmemek, yeni bir zorunlu etüt cezasını gerektirir.

Dershaneden uzaklaştırılma cezası

Öğrencilerin yaptığı davranışlara göre 15 güne kadar dershaneden uzaklaştırılma cezası verilebilir.

 Bire bir ders alamama cezası

Öğrenciler belli disiplin durumlarında ve buna ek olarak bire bir kurallarında belirtilen durumlarda bire bir ders alamama cezasına çarptırılır.

Malî Yardım Hakkının Kaybı

Öğrencinin ciddi disiplin suçlarında dershaneden aldığı herhangi bir indirim var ise iptal edilebilir.

Dershaneden atılma cezası

Öğrenciler yaptıkları sorumsuz ve büyük disiplin suçlarında veya tekrar eden disiplin suçlarında, disiplin kurulunun kararına göre dershaneden atılabilir.

Online Eğitime Giriş için tıklayınız.